بایگانی برای فروردین, ۱۳۹۵

گروه مهندسین نوین آب بارش

بنام خداوند بخشاینده و مهربان با در نظر گرفتن رشد علم و تکنولوژی همچنین افزایش جمعیت وکاهش منابع آبی لزوم استفاده از لوازم بهینه سازی مصرف آب ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. بدین منظور این شرکت با دارا بودن نیروهای متخصص و کارآمد در زمینه ی معماری منظر( محوطه سازی ، فضای سبز) وآبیاری هوشمند […]

۱۴ام فروردین ۱۳۹۵ بازدید : دسته بندی : مطالب متفرقه